GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Hiện tại giỏ hàng của bạn đang trống,
Vui lòng quay trở về Trang chủ để tiếp tục mua sắm!!!

W Gourmet luôn nỗ lực để có thể giao hàng cho các khách hàng trong thời gian sớm nhất thông qua đội ngũ giao hàng hoặc dịch vụ chuyển phát hàng hoá

 

I. Xác thực nhận hàng hóa:

Xác thực đơn hàng và xác nhận tình trạng hàng hoá là trách nhiệm của khách hàng/người nhận thay khi đặt và nhận hàng. Khách hàng phải kiểm tra tình trạng, số lượng khi W Gourmet hoặc dịch vụ chuyển phát giao đến.

Trường hợp khách đặt hàng nhưng không thấy giao hàng, thiếu hoặc thất lạc hàng hóa, vui lòng thông báo đến W Gourmet trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm được giao hoặc lẽ ra được giao để được hỗ trợ giải quyết.

 

II. Thời gian giao hàng:

Giao hàng dự kiến trong 1-3 ngày làm việc

 

III. Hủy đơn hàng:

Vui lòng liên hệ qua Hotline: 0981 662 999 để được hỗ trợ huỷ đơn hàng.

 

IV. Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistic về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận
 

 1. Quyền và nghĩa vụ chung của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
 • Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;
 • Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;
 • Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý;
 • Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.

  2. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp hàng hóa trong quá trình giao nhận
   
 • Bảo quản, giữ gìn hàng hoá;
 • Không được sử dụng hàng hoá;
 • Bồi thường thiệt hại cho bên có hàng hoá bị cầm giữ nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá cầm giữ.

  3. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
   
 • Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;
 • Tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;
 • Tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá;
 • Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải.