GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Hiện tại giỏ hàng của bạn đang trống,
Vui lòng quay trở về Trang chủ để tiếp tục mua sắm!!!

1. Thu thập thông tin 

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin là đúng và chính xác. W Gourmet sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thông tin không chính xác của khách hàng.

Khách hàng cần có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập tại website W Gourmet trên các website khác.
 

2. Lưu trữ và bảo mật thông tin 

Thông tin khách hàng và các thông tin giao dịch được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống của W Gourmet.
 

3. Sử dụng thông tin khách hàng 

Mục đích thu thập thông tin khách hàng:

  • Thực hiện giao hàng theo địa chỉ khách hàng cung cấp.
  • Cập nhật các thông tin liên quan về ưu đãi, khuyến mãi hay các thông báo khác.
  • Nhằm xử lý đơn đặt hàng và các vấn đề gặp phải theo yêu cầu của khách hàng.
  • Sử dụng thông tin thu thập được từ cookies nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng 

W Gourmet cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ quyền lợi thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của người truy cập. Không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác, ngoại trừ những bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng, xử lý thanh toán, bồi hoàn...

  • Ngoài ra, W Gourmet có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong trường hợp thật sự cần thiết sau:
  • Theo yêu cầu của cơ quan pháp luật
  • Chia sẻ với đối tác quảng cáo như Google cho mục đích tiếp thị lại theo hành vi khách hàng.
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Sử dụng Cookies 

  • W Gourmet có thể tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ bao gồm các chi tiết cách khách hàng sử dụng và truy vấn dịch vụ của W Gourmet. Nhận dạng tài khoản khách hàng trên trình duyệt cũng như xử lý các sự cố lỗi, ngôn ngữ, trình duyệt,...